Algemene informatie / voorwaarden

Deze voorwaarden vormen de basis waarop u onze website en bestellingen kunt gebruiken voor items uit https://droogrek-quick-solid.nl ( «De Website»).
Door het bestellen van goederen uit https://droogrek-quick-solid.nl wordt u geacht te hebben gelezen, begrepen en aanvaard deze voorwaarden in hun geheel. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden in hun geheel, moet u een product of dienst via de site niet te bestellen.

1. Informatie over de onderneming

Deze Website https://droogrek-quick-solid.nl wordt geëxploiteerd door en eigendom van Company Sasu Sama ( «de verkoper») opgericht in Frankrijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Gap met ondernemingsnummer (SIREN nummer) 852686559. Hoofdkantoor van Sasu Sama is op 9A avenue du Lautaret, 05100 Briançon, Frankrijk.

2. Producten en service beschrijvingen

Alle producten zijn op basis van beschikbaarheid. Als de verkoper voldoende voorraad niet hoeft te kunnen leveren de bestelde producten zal hij de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte. Een alternatief of volledige terugbetaling zal worden aangeboden als geld is al betaald.
De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk worden gemaakt.

4. Contract creatie en elektronisch contracteren

De technische stappen die nodig zijn om het contract tussen de koper en de verkoper te maken zijn als volgt:

  • Koper de bestelling plaatst voor producten op de site door op de bestelling te bevestigen knop aan het einde van het betalingsproces. Koper wordt begeleid door het proces van het plaatsen van een opdracht door een reeks eenvoudige instructies op de site.
  • De verkoper zal sturen naar de koper een orderbevestiging e-mail waarin de producten van de Koper heeft besteld.
  • Alle producten die de koper bestellingen via de site eigendom van Sarl Ravvie totdat Verkoper zal blijven is volledige betaling ontvangen van de koper voor deze producten.
  • Aangezien het product wordt geleverd vanuit ons magazijn de verkoper een verzend bevestigings e-mail te sturen naar de koper.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief Franse BTW (20%), tenzij anders aangegeven.
Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen in de snelheid of de toepasselijkheid van de BTW.
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten kan onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van de stijging van de directe kosten of BTW-tarieven.

6. Payement

Alle betalingen voor producten die via deze website wordt verkregen via een beveiligde browser. Alle autoriteit voor de betalingen moeten worden gedaan / gegeven op het moment van bevestiging van de desbetreffende bestelling. Geen betaling wordt geacht te zijn door ons ontvangen tot fondsen worden gewist.
Betaling bij te Website www.ravvie.fr kan worden gemaakt door:

  • Credit Card (via STRIPE Secure Server).
  • Paypal.
  • IDEAL.
  • Klarna.
  • Sofort.
  • Bancontact.

7. Garanties

Alle door Verkoper geleverde producten worden geleverd met 24 maanden garantie van de fabrikant.

8. Verzending en Levering

8.1. Verzenden

De levertijd is geïndiceerd voor elk product.

Verzendkosten zijn gratis voor België en Nederland.

De producten worden geleverd door Franse post of drager (UPS, DHL, Fedex ..) is afhankelijk van de bestemming.
Een verzendbevestiging e-mail met het pakket tracking nummer wordt gestuurd na verzending aan de koper.

8.2. Levering

Bestellingen worden geleverd binnen 2-7 werkdagen na verzending.

De ontvanger wordt verzocht de zichtbare staat van de producten te controleren. Als de ontvanger merkt enig duidelijk defect in het pakket (zoals schadevergoeding, producten ontbreekt in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd of gebroken pakket of product …) in aanwezigheid van de vervoerder, moet hij levering te weigeren en onmiddellijk contact op met de verkoper. Ondertekening zonder voorbehoud van de levering docket door de klant wordt geacht de aanvaarding van het pakket aan te duiden.

De producten worden geleverd aan het door de klant adres wanneer de bestelling.

8.2.1. Verzendkosten

Verzendkosten zijn gratis voor België en Nederland.

9. Retourneren en annulering

Als om welke reden dan ook de koper ongelukkig met de goederen die hij heeft besteld, kan hij ze terug naar de verkoper voor een uitwisseling of terugbetaling op enig moment gedurende de periode van 21 dagen vanaf de dag waarop hij de goederen ontvangt.
De Koper moet de verkoper van zijn wens om te annuleren schriftelijk, hetzij per brief of e-mail binnen een termijn van 21 dagen vanaf de dag na de dag dat hij zijn goederen ontvangt.
De koper is verantwoordelijk voor de kosten van de terugkeer van alle goederen aan de verkoper voor de uitwisseling of terugbetaling, behalve in gevallen van defecte, beschadigde of verkeerd geleverde goederen.
De verkoper adviseert De Koper een bewijs van verzending te verkrijgen wanneer hij de goederen terug.

10. Defecte Items

Producten geretourneerd door de koper als gevolg van een defect zal worden volledig terugbetaald, met inbegrip van een terugbetaling van de verzendkosten en de kosten van de koper terug te keren het item naar de verkoper. De koper moet willen een vervangend product zal aan de koper zonder frankering toegezonden bestellen.

11. Facturatie

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uit te geven of beschikbaar te stellen elektronische facturen en de koper akkoord gaat met deze vorm van facturatie.

12. Intellectuele Eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, auteursrechten en alle andere rechten die in de Site, inclusief maar niet beperkt tot, alle merken, productnamen, afbeeldingen, tekst, geluidsopnamen, logo’s, kijken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle materiaal of inhoud die als onderdeel van de site is eigendom van Sasu Sama of in licentie gegeven door of aan Sasu Sama van derden. Elk ongeoorloofd gebruik van de Site is ten strengste verboden en zal een inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers vormen.

13. Privacy en gegevensbescherming

De verkoper hecht waarde aan het beschermen van de privacy van de koper om te voldoen aan de wetten inzake gegevensbescherming De verkoper maakt gebruik van informatie vanuit het Koper om bestellingen te verwerken en om een verbeterde shopping ervaring voor de koper. Raadpleeg het Privacy Beleid voor meer informatie over hoe de verkoper verzamelt en gebruikt persoonsgegevens.

14. Cookies

Raadpleeg Cookie Beleid voor meer informatie over de informatie die we verzamelen via het gebruik van cookies wanneer u deze site te gebruiken.

15. Aansprakelijkheid

De verkoper garandeert aan de koper dat elk product gekocht van de Site is van voldoende kwaliteit.
De aansprakelijkheid van verkoper in verband met een product gekocht van de site is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat product.
Niets in deze voorwaarden is bedoeld op enigerlei wijze aansprakelijkheid van de Verkoper uit te sluiten of te beperken: voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper; op grond van artikel 2 (3) van de Consumer Protection Act 1987, voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; of voor enige kwestie waarvoor het illegaal zou zijn dat de verkoper uit te sluiten of te beperken, of een poging om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. wettelijke rechten van de koper worden niet beïnvloed.